Piotr BańkaPolitechnika ŚląskaWydział Górnictwa i GeologiiKierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa   pok. 672

Konsultacje


Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:
Pokój 672 - wtorki od 8.30 do 10.00

Zajęcia


Zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018:
studia stacjonarne:
     nieparzyste poniedziałki od 8.30 do 10.00 - Technika eksploatacji złóż - wykład, sala 492
     parzyste poniedziałki od 8.30 do 10.00 - Technika eksploatacji złóż - projekt, sala 492
studia niestacjonarne:
     soboty: 2.12 od 13.30, 16.12 od 15.10, 13.01 od 12.10, 20.01 od 10.30
     niedziela: 10.12 od 13.30 - Seminarium specjalnościowe (3 godz.)

Ogłoszenia