Piotr BańkaPolitechnika ŚląskaWydział Górnictwa i GeologiiInstytut Eksploatacji Złóż   pok.482

Konsultacje


Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:
Pokój 482 - wtorki od 8.30 do 10.00

Zajęcia


Zajęcia w semestrze letnim 2016/2017:
studia stacjonarne:
     czwartki od 8.30 do 10.00 - Geofizyka górnicza i tąpania - wykład, sala 492
     parzyste czwartki od 10.15 do 11.45 - Technika eksploatacji złóż - wykład, sala 492
studia niestacjonarne:
     soboty: 4.03, 18.03, 27.05, 10.06 od 13.30 do 18.00
                 13.05 od 12.10 do 19.00
     niedziele: 9.04, 21.05 od 13.30 do 18.00 - Projekt inżynierski

Ogłoszenia